Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta

 -  stanowisko docelowe starszy ratownik - kierowca

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

w dniu 14 września 2018 roku

W związku, iż liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, zgodnie z § 10 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 29 marca 2018r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 672 ) obniża się  minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn.

 

Wyniki  testu sprawności fizycznej

(po obniżeniu progu do 38 pkt.)

 

Lp.

numer ewidencyjny kandydata

test zaliczony/ niezaliczony

1

1110.06.01.2018

nie stawił się

2

1110.06.02.2018

zaliczony

3

1110.06.03.2018

niezaliczony

4

1110.06.04.2018

zaliczony

5

1110.06.06.2018

niezaliczony

 

Kandydatów zapraszamy na sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) w dniu 18.09.2018 r. o godz. 900 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przy  Generała Władysława Andersa 20.

Przed rozpoczęciem każdego etapu postępowania kandydat okazuje dokument potwierdzający jego  tożsamość.