Wyniki III ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta

 -  stanowisko docelowe starszy ratownik - kierowca

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

w dniu 18 września 2018 roku

  

Wyniki  sprawdzianu lęku wysokości - akrofobia

 

Lp.

numer ewidencyjny kandydata

zaliczony/ niezaliczony

1

1110.06.02.2018

zaliczony

2

1110.06.04.2018

nie stawił się

 

 

Kandydaci którzy zaliczyli sprawdzian lęku wysokości, zobowiązani są dostarczyć dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przy Generała Władysława Andersa 20 w dniu 19.09.2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.