Wyniki IV ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta

 -  stanowisko docelowe starszy ratownik - kierowca

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

w dniu 20 września 2018 roku

 

 

Wynik  oceny dokumentów złożonych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Lp.

numer ewidencyjny kandydata

spełnia/ nie spełnia

1

1110.06.02.2018

spełnia

 

 

Zapraszamy  do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przy ul. Generała Władysława Andersa 20 w dniu 21.09.2018roku o godzinie 9.00.