Wyniki V ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta

 -  stanowisko docelowe starszy ratownik - kierowca

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

w dniu 21 września 2018 roku

 

  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Lp.

numer ewidencyjny kandydata

Ilość punktów

zaliczony/ niezaliczony

1

1110.06.02.2018

19

zaliczony