Podręczny sprzęt gaśniczy - Zasady obsługi

Zasady obsługi

Gaśnica proszkowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak. Środek gaśniczy wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i wyciągamy zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignię lub wciskamy zbijak i kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. Działanie gaśnicy proszkowej można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją syfonową budowę gaśnicę podczas użycia utrzymywać w pozycji pionowej. W zależności od rodzaju zastosowanego w gaśnicy proszku gaśniczego przeznaczona do gaszenia pożarów grupy BC lub ABC, co oznaczone jest na piktogramie gaśnicy.

Gaśnica pianowa - zasady obsługi gaśnicy pianowej są podobne do zasad obsługi gaśnicy proszkowej. Zastosowanie do gaszenia pożarów grupy AB, co oznaczone jest na piktogramie gaśnicy. Przeciwwskazania i zasady bezpieczeństwa jak przy gaszeniu wodą.

Gaśnica śniegowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawór i wężyk zakończony dyszą wylotową. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu gaśnicy pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok. -78°C. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą, uruchamiamy zawór i kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. Działanie gaśnicy śniegowej można w każdej chwili przerwać zamykając zawór. Przeznaczona zasadniczo do gaszenia pożarów grupy BC i materiałów w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem. Zakres stosowania szczegółowo określony jest na piktogramie gaśnicy.

Należy pamiętać, że:

-  w czasie działania gaśnicy należy ją trzymać tylko za uchwyty, 

- ze względu na niebezpieczeństwo spowodowania odmrożeń nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia palącej się na człowieku odzieży.

Hydronetka - jest urządzeniem wyposażonym w zbiornik na około 15 l wody, pompkę ssąco - tłoczącą i wężyk zakończony prądowniczką. Podawanie wody następuje poprzez ręczne przesuwanie tłoczyska rytmicznie góra dół. Druga osoba operuje prądowniczką kierując strumień wody na ognisko pożaru. Służy go gaszenia w zarodku  pożarów grupy A (materiały stałe pochodzenia organicznego, których spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli). Niewskazane jest gaszenie materiałów w obrębie urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem oraz substancji tworzących w reakcji z wodą gazy palne.

Hydrant wewnętrzny - jest urządzeniem przeciwpożarowym umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do gaszenia pożarów grupy A . Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości), a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk. Służy do gaszenia pożarów grupy A (materiały stałe pochodzenia organicznego, których spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W celu uruchomienia hydrantu wewnętrznego należy:

-          otworzyć szafkę,

-          rozwinąć wąż tłoczny zakończony prądownicą,

-          otworzyć (odkręcić) zawór hydrantowy,

-          skierować strumień wody na źródło ognia.

Obsługę hydrantu po winny stanowić dwie osoby, jedna obsługuje prądownicę, a druga obsługuje zawór hydrantowy dawkując ilość wody. Niewskazane jest używanie hydrantów wewnętrznych do gaszenia pożarów w obrębie elektroniki użytkowej, instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem (niszczące działanie wody oraz możliwość porażenia prądem) oraz substancji, które z wodą tworzą gazy palne np. karbid. Wykorzystanie hydrantu wewnętrznego do gaszenia ewentualnego pożaru  powinno nastąpić w zasadzie po wykorzystaniu najbliższych gaśnic przy uwzględnieniu w/w  wskazań   dotyczących bezpieczeństwa.

Koc gaśniczy - jest to tkanina z niepalnego włókna szklanego o powierzchni około 2m2. Przechowuje się go w specjalnym futerale. Służy do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu tlenu z powietrza do palącego się przedmiotu bądź odzieży na człowieku. Sposób użycia:

-          wyjąć koc z futerału,

-          rozłożyć i szczelnie przykryć palący się przedmiot lub osobę zapewniając możiwość oddychania.

TD/KM