Bezpieczeństwo pożarowe - podstawowe zasady

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO
  • dopilnuj, by dzieci nie bawiły się otwartym ogniem, urządzeniami elektrycznymi,
  • nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
  • nie spalaj śmieci w śmietnikach,
  •  nie pal papierosów w łóżku lub fotelu przed zaśnięciem,
  • nie zapalaj świec stojących bezpośrednio pod półkami lub lamp z abażurem przylegającym bezpośrednio do palnych mebli - nagrzewanie powierzchni może trwać wiele godzin aż do momentu zapalenia,
  • nie pozostawiaj włączonej kuchenki gazowej bez dozoru - przypalenie potrawy w garnku może doprowadzić do silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób,
  • przy wymianie kuchenki wskazane jset kuchenka wyposażona w wyłącznik przeciwwybuchowy,
  • zaleca sie wyposażenie mieszkania w gaśnicę proszkową grupy ABC minimum 1kg, która umożliwi ugaszenie pożaru w zarodku. Gaśnicę należy ustawić w miejscu, o którym każdy z domowników będzie pamiętał,
  • zaleca się wyposażenie mieszkania w automatyczną czujkę wykrywającą obecność tlenku węgla alarmujacą domowników sygnałem dźwiękowym o zagrożeniu
  • wskazane jest zainstalowanie w mieszkaniu automatycznej czujki wykrywającej dym sygnalizującej dzwiękiem powstanie pożaru.