Prezes                                                                Zdzisław Kmieć
Wiceprezes                                                     Kazimierz Maciejewski
Wiceprezes                                                     Bożena Węgrzyn

Sekretarz                                                         Joanna Paliwoda     
Skarbnik                                                           Cezary Pluta
Komendant Gminny Związku                  Dariusz Pogorzelski
Członek Prezydium                                      Andrzej Macewicz