Prezes                                                                Piotr Pawlik
Wiceprezes                                                     Marian Wilk
Wiceprezes                                                     Lech Biesiada

Sekretarz                                                         Maciej Koźlarek    
Skarbnik                                                           Adam Czerniawski
Komendant Gminny Związku                  Leszek Mazur
Członek Prezydium                                      Bogdan Wankiewicz

Członkowie zarządu:

Andrzej Gerwatowski
Jakub Winiarczyk
Grzegorz Biesiada
Andrzej Zwierzyński
Hubert Puzmujzniak
Jacek Olszewski
Tobiasz Stankiewicz