Prezes                                                                Krzysztof Hara
Wiceprezes                                                     Mirosław Knuth
Wiceprezes                                                     Zbigniew Pluta

Sekretarz                                                         Dariusz Michałowski 
Skarbnik                                                           Wojciech Sitkiewicz
Komendant Gminny Związku                  Wojciech Naral
Członek Prezydium                                      Andrzej Sulewicz

Członek zarządu:

Piotr Bartoszuk