Prezes                                       Bogdan Wankiewicz
Wiceprezes                            Kazimierz Maciejewski
Wiceprezes                            Jan Matuszewski

 

Członkowie Prezydium Zarządu 

Sekretarz                                Wojciech Pastuszak    
Skarbnik                                  Janusz Marchewka
Członek Prezydium             Krzysztof Hara
Członek Prezydium             Zdzisław Kmieć 
Członek Prezydium             Piotr Pawlik

 

Członkowie Zarządu

Piotr Bartoszuk
Grzegorz Broś
Grzegorz Kilańczyk
Sebastian Kolenda
Leszek Mazur
Wojciech Narel
Dariusz Pogorzelski